Đèn pin mặt trời 10PC Hungary 20W vào tháng 8 năm 2016.

Đèn pin mặt trời 10PC Hungary 20W vào tháng 8 năm 2016.

Đèn pin mặt trời 10PC Hungary 20W vào tháng 8 năm 2016.

Số lượng đặt hàng: 10PC

Thiết kế với đèn năng lượng mặt trời 20W Hungary, không có hệ thống cực.

Thời gian chiếu sáng: 11-12 giờ / đêm * 3 Những ngày mưa u ám.

Đây là hình ảnh thử nghiệm đèn năng lượng mặt trời ở Hungary 20W để tham khảo:

Người giám sát của BR SOLAR, Được áp dụng tại hơn 50 quốc gia
Cảm ơn thời gian của bạn đọc và chia sẻ thông tin về Hungary 20W Solar Street Lights của chúng tôi và nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng gửi thư hoặc gọi cho chúng tôi.
Điện thoại: + 86-15252528980 Mail: bright@brsolar.net Và Mail Pls Copy To: sales@brsolar.net

Quan hệ Đối tác Kinh doanh Dài hạn, Vui lòng nhập Web .: www.cnstreetlight.com Đối với Hungary 20W Đường Đèn Năng Lượng Mặt Trời.