Trang chủ > Văn hóa & tin tức > Nội dung

Chia sẻ hạnh phúc từ Trung Đông 55PCs 8M Pole 80W Đèn đường Năng lượng mặt trời Tháng 3. Năm 2017

Mar 20, 2017

Chia sẻ hạnh phúc từ Trung Đông 55 máy tính cá nhân 8M cực 80 W đường phố năng lượng mặt trời chiếu sáng Tháng ba . 201 7
Số lượng đặt hàng: 55PC

Thiết kế với đôi đèn, LED Power 80W, Độ sáng cao.


Dưới đây là một số hình ảnh về lắp đặt cho Ánh sáng đường phố 80W của Trung Đông .
Middle East Solar Street Light Installation

Middle East Solar Street Light
Họ rất hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc này với chúng tôi.

Người giám sát bởi BR SOLAR, được áp dụng trong hơn 8 quốc gia .
Điện thoại: + 86-13505277754 Mail: sales@brsolar.net

Quan hệ Đối tác Kinh doanh Dài hạn, Vui lòng nhập Web .: www.cnstreetlight.com Dành cho Trung Đông 80W Đường Đèn Năng Lượng Mặt Trời, Ánh Sáng Đèn Mặt Trời Trung Đông.