Ánh sáng đường phố năng lượng mặt trời 100PC 30p của Malaysia vào tháng 11 năm 2016

Ánh sáng đường phố năng lượng mặt trời 100PC 30p của Malaysia vào tháng 11 năm 2016

Ánh sáng đường phố năng lượng mặt trời 100PC 30p của Malaysia vào tháng 11 năm 2016
Số lượng đặt hàng: 100pc

Dưới đây Một số Malaysia 30W đường phố năng lượng mặt trời Thử nghiệm Hình ảnh Để tham khảo của bạn:

Malaysia Solar Street Lights

Đây là Container Tải hình ảnh Đối với Malaysia 30W Năng lượng mặt trời Street Lighting:
Malaysia Solar Street Light

Điện thoại: + 86-13505277754 Mail: Bright@solar.net & CC Đến: sales@brsolar.net

Người giám sát bởi BR SOLAR, Được áp dụng trong hơn 80 quốc gia

Hy vọng nhiều khách hàng hơn có thể chọn chúng tôi về Malaysia 30W Solar Street Lighting
Quan hệ Đối tác Kinh doanh Dài hạn, Đăng ký Web.:www.cnstreetlight.com Đối với Malaysia 30W Solar Street Lighting, Malaysia Solar Street Lighting.