Trang chủ > Văn hóa & tin tức > Nội dung

Merry Christmas đến tất cả bạn bè của chúng tôi

Dec 24, 2015

Apple là vua thực sự của thế giới trái cây.
Một trong những chất độc xuống tuyết trắng, một thuyết phục Eva, ai đánh thức Newton,

một trong những chủ yếu là điện thoại di động, một trong những chi phối square dance,

một trong những kiểm soát Eve Giáng sinh...
Hôm nay là đêm trước Giáng sinh, tôi sẽ không gửi một và tôi đã chọn để bạn...
Cố lên
Merry Christmas & Happy năm mới đến tất cả bạn bè của tôi.

---------------------------------------------------------------------Yangzhou BR Solar

Dài hạn doanh nghiệp đối tác quan hệ, xin vui lòng vào Web.: www.cnstreetlight.com cho năng lượng mặt trời Street đèn chiếu sáng,

Năng lượng mặt trời đèn LED Street, Solar Powered Street đèn LED, Trung Quốc năng lượng mặt trời ánh sáng Street.